Förbundets eget exemplar av en utgående skrivelse är en allmän handling när den har skickats. Icke allmänna handlingar. Alla handlingar är inte allmänna, 

8090

Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Offentlighetsprincipen i Sverige. Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap. 1 § står det: "Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar". Utöver de handlingar som registreras förvaras vissa icke sekretessbelagda allmänna handlingar ordnade på respektive enhet.

Icke allmän handling

  1. Låna böcker online lund
  2. Verbe prendre conditionnel présent
  3. Trädfällning pris falun
  4. Rory anne dahl
  5. Paddor giftiga sverige
  6. När svensken blev blond och blåögd
  7. Hur lang ar mammaledigheten
  8. Ica lahtis
  9. Saft oskarshamn jobb
  10. Sumo flowers

Utkast och koncept som utarbetas inom högskolan (till utredningar, framställningar, beslut m.m.) är inte allmänna handlingar, under förutsättning att de inte har arkiverats (se avsnittet om Arkivlagen för mer information om arkivering). I ett sådant fall bör handlingen diarieföras och läggas i akten och blir då en allmän handling. Observera dock att e-postloggarna är allmänna handlingar. Exempel på andra handlingar som inte är allmänna är delningar, dvs. utkast och förslag som skickas från en myndighet till en annan myndighet i samrådssyfte.

25 feb 2018 Vi och våra leverantörer lagrar och/eller får åtkomst till information på en enhet, exempelvis cookies, samt bearbetar personuppgifter, 

avskrift. Allmänna handlingar ska, om de inte omfattas av sekretess, så snart som möjligt lämnas ut till den som begär det. Du som begär att få ut en allmän handling behöver inte, om inte handlingen kan omfattas av sekretess, berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling.

Icke allmän handling

Allmänna handlingar är offentliga om det inte finns någon sekretessbestämmelse i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som är tillämplig. För 

En allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar kan vara sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Vad är ett diarium? I diariet registreras allmänna handlingar, både offentliga och sekretesskyddade. Allmänna handlingar .

Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det som anges i 2:1 tryckfrihetsförordningen (TF) innebär att personer som inte är svenska medborgare kan få sin rätt att ta del av allmänna handlingar inskränkt/begränsad genom lag medan svenska medborgares rätt att ta del av allmänna handlingar är fastslagen i grundlag genom den aktuella bestämmelsen. 5. Arkiverade handlingar: Vissa icke expedierade handlingar blir inte allmänna trots att de ingår i ett avslutat ärende hos myndigheten. Det handlar om de minnesanteckningar och utkast som myndighetens tjänstemän kan ha skapat i ärendet. Dessa blir inte upprättade förrän de läggs in i myndighetens arkiv (TF 2:12). Handlingar som är lätt tillgängliga, såsom offentliga utredningar, har många myndigheter som rutin att inte arkivera.
Kromosomer människa

tidpunkt då den enligt 7 § är att anse som upprättad anses som allmän handling hos myndigheten, om den icke tages om hand för arkivering. Tillämpning avseende registrering och utlämnande av allmänna handlingar. Information från inte är tillåtet avseende icke sekretessbelagda uppgifter.

Inom den  VAD GÄLLER FÖR ICKE OFFENTLIGGJORDA VERK?
Erasmus incoming unipd

jens jensen landscape
stockholm in
söka kurser komvux
junior automation tester jobs
kommunikationspass uk
bioinformatik studium

Om en myndighet nekar att lämna ut en allmän handling måste den kunna rör det sig om sammanträdeshandlingar ofta både om allmänna och icke allmänna 

Innan handling sålunda tillhandahålles, bör den person som begärt att få handlingen, avge förbindelse att iaktta villkoren och föreskrifterna för handlingens tillhandahållande och att icke heller i övrigt bruka handlingen så, att detta kan skada eller förnedra den som berörs av handlingen eller anhörig till denne. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Offentlighetsprincipen i Sverige.


Np svenska muntligt
maria christina lundqvist cv

Ett mejl blir inte en allmän handling bara av att skickas mellan två tjänstemän på Huvudregeln är att allmänna handlingar hos myndigheter är offentliga.

Detsamma gäller för  Det spelar alltså inte någon roll vilket medium handlingen finns på. Offentlig respektive sekretessbelagd handling. En allmän handling är som regel offentlig, men  Även privatpersoners korrespondens med kommunens tjänstemän och politiker blir en allmän handling som kan läsas av andra. Du kan inte kringgå  Avslag på begäran får meddelas bara om handlingen antingen inte är allmän eller om E-postmeddelanden svarar mot kriterierna på allmän handling i samma  Ett mejl blir inte en allmän handling bara av att skickas mellan två tjänstemän på Huvudregeln är att allmänna handlingar hos myndigheter är offentliga. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem.