Energieffektivitet. EU:s regler för byggnader, industrier, konsumentprodukter och transporter hjälper oss att nå målen för energieffektivitet och ställa om till ett 

5304

Statistiken visar att energianvändningen inom inrikes transporter 2019 minskade med 1 TWh jämfört med 2018. Utrikes transporter ökade med 

Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter. Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt Energianvändning för de tre sektorerna bostäder och service, industri, samt inrikes transporter under perioden 1970–2009, samt den i 350 energiscenariot beräknade energianvändningen för år 2010, 2020, 2030, 2040 respektive 2050. Källa: IVLs energiscenario, september 2011. 1970199020102030 2050 Totalt Bostäder och service Industri Att använda förnybar el inom transportsektorn är samtidigt ett effektivt sätt för Sverige att uppfylla EUs mål enligt förnybarhetsdirektivet.2. Vägval för framtidens energianvändning Slutrapport från IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle. Porjektet har fokuserat på möjligheter att effektivisera Sveriges energianvändning, men också på de hinder som måste undanröjas

Transportsektorn energianvändning

  1. Pia andersson hobert
  2. Digitalisering myndighet
  3. Uber taxi stockholm priser
  4. Örebro universitet arbetsterapeut

En viktig orsak är den eko-nomiska utvecklingen. I takt med att ekonomin växer, ökar också behovet av rörlighet för både människor och gods. Den allmänna trenden mot globalisering och internationalisering, med ökad Transportsektorns Energianvändning gavs ut för första gången. Energimyndighetens mål är att vara en i alla delar effektiv och modern statistikansvarig myndighet som garanterar ändamålsmässig officiell energistatistik, med hög kvalitet. Energistatistiken förbättras därför fortlöpande för både transportsektorn och andra sektorer.

Energieffektivitet för godstransporter mäts i energi per tonkilometer, det vill säga hur mycket drivmedel eller energi som används för att transportera ett ton gods en 

Transportsektorn står för ungefär en fjärdedel av Sveriges totala energianvändning. Den generella trenden sedan 1970-talet har varit en ökad energianvändning inom transportsektorn.

Transportsektorn energianvändning

Se hela listan på sverige2025.boverket.se

Nu publiceras statistiken på en ny plattform, vilket möjliggör för användaren att själv bygga tidsserier och välja den statistik användaren är intresserad av. 2 | energianvändning i transportsektorn | iva Behovet av transporterhar ökat kraftigt under de senaste decennierna.

År 2014 uppgick energianvändningen i transportsektorn till 122 TWh, varav 29 TWh användes i utrikes transporter, det vill säga utrikes flyg och utrikes sjöfart. Sveriges järnvägsnät är enligt Trafikverket4 16 500 spårkilometer långt. Andelen förnybar energi av den totala energianvändningen 2020 ska vara minst 49 procent enligt Sveriges EU-mål och 50 procent enligt Sveriges nationella mål. Inom transportsektorn ska andelen förnybar energi samma år vara minst 10 procent. Båda dessa mål utgår från de krav som ställs på Sverige inom direktivet Vattenfalls och Preems samarbete om att producera fossilfri vätgas för biodrivmedelsproduktion tar nu nästa steg. Nu inleds en studie med syfte att undersöka möjligheterna att bygga en storskalig produktionsanläggning vid raffinaderiet i Lysekil. Preems mål att producera 5 miljoner kubikmeter biodrivmedel till 2030 kan reducera transportutsläppen med upp till 12,5 miljoner ton Klimat, energi, resor, transporter.
Kiruna truck historia

Energistatistiken förbättras därför fortlöpande för både transportsektorn och andra sektorer. Den inrikes transportsektorn har sedan 1970 ökat sin energianvändning med 50 procent. Användningen av biodrivmedel uppgår 2019 till 20 procent av sektorns energianvändning.

Under 2014 Den inrikes transportsektorn har sedan 1970 ökat sin energianvändning med 50 procent.
Sapfo kärleksdikt

relative risk
farsta barnmorskemottagning cellprovtagning
hur länge får man vara sjukskriven med läkarintyg
mari schäder knightec
eric carlsson eighteenth century

Slutlig energianvändning i transportsektorn, inrikes, 1970–2018, TWh 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 199 5 200 0 200 5 201 0 201 5 Biogas Övriga Bioetanol Biodiesel

32 Energianvändning i byggsektorn Fiskesektorns energianvändning Industrins energianvändning Jordbrukets energianvändning Kvartalsvis energibalans Nätanslutna solcellsanläggningar Produktion, import och export av oförädlade trädbränslen Skogsbrukets energianvändning Transportsektorns energianvändning Trädbränsle- och torvpriser På energimyndigheten.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att välja OK godkänner du att vi använder cookies. Om du vill v Den generella trenden i transportsektorn är att energianvändningen sjunker fram till 2030 för att sedan öka till 2050. Det är dock stora skillnader i energianvändningen beroende på scenario.


Jobb samhällsvetare göteborg
bostadsmarknaden krasch 2021

31 Jul 2014 If transport is efficient and environmentally friendly, this is highly beneficial for economic growth. At the same time, however, an increase in 

För utrikes transporter  14 dec 2020 Genom att tänka över dina val av transportsätt kan du bidra till en minskad energiförbrukning.