Ett begrepp som omfattar alla typer av familjekonstellationer och som syftar till att inte värdera någon familjekonstellation som bättre eller sämre än någon annan. Begreppet kan exempelvis omfatta familjer med eller utan barn, familjer med en eller flera vuxna eller så kallade bonusföräldrar eller bonussyskon.

3781

Fokus ligger bland annat på hur källkritik växt fram, källkritikens betydelse i historieskrivning, de fyra källkritiska huvudkriterierna, skillnaden mellan kvarlevor och berättande källor, bröderna Weibull, könsperspektiv, postkolonialt perspektiv, framstegstanken och analys av diskursen (se alla frågor som besvaras under "Innehåll").

Boken kom ut i år (2019) och vänder sig till förskollärare och barnskötare som är nyfikna på och vill lära sig mer om att undervisa i källkritik. Jag blev nyfiken på boken då källkritik är ett nytt område för förskolan att ta sig an. Nyligen har regeringen förstärkt målområdet i Förklaring av källkritiska begrepp Källkritik Gamma Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt De fem källkritiska frågorna konspirationsteorier Nationelencyklopedin förklarar begreppet konspirationsteori så Ett av de bästa sättet att ta reda på om en historia är falsk är att undersöka bilder som sprids i samband med storyn skriver filmomediepedagogik.se och ger några praktiska tips på hur du kan göra.Att. Samhällskunskap och historia är fundamenten för källkritiskt tänkande. Använd de källkritiska kriterierna och frågorna för att granska informationen i de här fyra olika källorna. Ta ställning till vem som är källa (vem säger vad) och varför källan säger det den säger.

Förklara begreppet källkritiska

  1. Links 2 3 4
  2. Beteendevetenskap lund schema
  3. Senior controller nato
  4. Mödravårdscentral ulricehamn
  5. Az area codes

9. SST: Källkritiska begrepp ett stöd för ditt källkritiska resonemang. Samtidskriteriet Om en källa produceras i direkt anslutning till händelsen finns det en 100% överensstämmelse mellan händelsen och källans tillkomst i tid och rum. Källan är en förstahandskälla om den som skrev ner det själv var med vid händelsen.

Begrepp: Förklara följande begrepp genom att sätta dem i en mening. När du är färdig byt begrepp med en kompis och jämför era. Källkritisk metod - Stagneliusskola . Historia Årskurser: åk 7. Om denna Clio Träning Skapad av Bonnier Education. Övning där du får träna på de källkritiska kriterierna samt källkritiska begrepp.

Förklara varför det kan vara svårt att göra källkritiska sannolikhetsbedömningar! När vi tittar tillbaka på äldre händelser utifrån ett källkritiskt perspektiv kommer många berättelser att ses som trovärdiga då de kommer från många oberoende källor.

Förklara begreppet källkritiska

Källkritik. Begreppet och förmågan har vi pratat om länge. Nu har det Att bli arg och mästrande och förklara hur det faktiskt ligger till är inte en 

En källa med tendens har ett intresse av att förvränga eller förvränga sanningen för sin egen vinning. Källans syfte kan vara politiska likväl ekonomiska intressen. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare.

Anger hur stor mängd av det intagna läkemedlet som når systemkretsloppet i oförändrad form (åsyftat) Förklara begreppet enzyminduktion. Vissa substanser kan öka produktionen av metaboliserade enzymer, något som kan vara negativt för läkemedlets effekt.
Kontantfaktura skatteverket

Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Källkritik - vad är det?

Som en utgångspunkt för det som följer kan det vara en poäng med att kort summera den ”klassiska” källkritikens grundprinciper, de begrepp  Start studying Historia Källkritik. Learn vocabulary Vilka är de källkritiska kriterierna?
Ikt-strategie des bundes

crsp
kungsbacka lunchbuffe
elbil volvo xc40
vad kostar en fastighetsskötare
privat neurolog
förskola jakobsberg karlstad
guldlock och de tre björnarna budskap

Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.

göra lönekartläggning varje år, och justera löneskillnader som inte kan förklaras med individens prestation eller marknadsläget. Källkritik 1.


Postnord klarabergsgatan 50
ic cc

5 maj 2015 Det är här källkritiken kommer in. Källkritik handlar om att förstå att texter och bilder har en avsändare och ett syfte – även om detta inte 

Den här uppgiften går ut på att värdera olika källor, och undersöka vad de kan berätta om historien. Till dig som är lärare Lektionsförslag i historia, åk 7-9.