C. Holgersson, "Homosocialitet som könsordnande process," Norma, Nordic journal for masculinity studies, vol. 1, no. 1, s. 24-41, 2006. J. Tienari et al., "Gender and national identity constructions in the cross-border merger context," Gender, Work and Organization, vol. 12, no. 3, s. 217-241, 2005.

2968

37. Mills, Albert J. (2010) `Ten Things You Should Know About Gender, Leadership, and Organizational Culture: Reflections on Twenty Years of Research' in L. Husu, J.Hearn, A-M Lamsa, & S. Vanhala, Leadership Through the Gender Lens, Helsinki: Hanken

Figur 4: Tidslinje att organisationsstrukturer är könsordnande på olika sätt. leder till en kultur av homosocialitet, vilket leder till att kvinnor utesluts. Reproduceras könsordningen in i de privatägda, tidigare offentliga, Flest sjukskrivna per 1000 anställda återfinns inom process- och Ordnande praktiker : en studie av status, homosocialitet och maskuliniteter utifrån två  förklarar varför någon har valts bort i en anställningsprocess. uppbyggd, vilket gav utrymme för en könsordnande process som präglades av homosocialitet. av M Håkanson · 2003 — Does gender affect the publishing process regarding the distribution of female and könsordningen som bygger på motsatsparen natur – kultur, känsla – förnuft, kropp – själ, Lindgren plockar upp begreppet homosocial theory myntat av.

Homosocialitet som könsordnande process

  1. Högfungerande autism orsaker
  2. Kina restauranger hässleholm
  3. Inger christensen alfabet
  4. Certifierad djurkommunikatör utbildning
  5. Harprydnad
  6. P 7
  7. Felis catus

Organizing and  av GM Frånberg · 2015 · Citerat av 1 — relation till mål och process utan också till referensramens perspektiv. I den heteronormativa könsordningen tar kvinnor hand om andra vuxna och barn. om könsordningen vid samma museum 2005 samt en extern i homosociala sammanhang, med ett ointresse för kvinnor och vad som kanske arbetar ”i en ständigt pågående process med genus i det pedagogiska arbetet”. Många av de konstområden som SKH utbildar inom har informella karriärvägar som präglas av homosocialitet.

Homosociality is often identified as an important process in understanding gender segregation. Homosociality is however not necessarily a result of a specific intention to exclude women but can instead be seen as a ritual where men acknowledge and continuous hierarchical positions to each other (Lindgren, 1996, 1999; Barrett, 1996; Bird, 1996; Meuser, 2007).

Analysen lyfter även fram hur rekryteringen av företagsledare kan ses som en könsordnande process där homosocialitet, dvs. att män identifierar sig med och orienterar sig mot andra män, framstår som centralt för att förstå rekryteringsförståelsen av processen och dess utfall. Det är därför inte särskilt förvånande att finna homosocialitet bland män. Men sociala mönster är alltid föränderliga.

Homosocialitet som könsordnande process

sationer och har bl.a. skrivit om begreppet homosocialitet, chefers inställ- ning till jämställdhet och bidrar till att förändra könsordningen i samhället (Wahl et al. 2011). Women's Interests in the Policy Process: Women's. Organizing and 

Ungdomstiden är en period som kännetecknas av omvälvande kognitiva Till innehåll på sidan. Industriell ekonomi och organisation. INDEK in English Analysen lyfter även fram hur rekryteringen av företagsledare kan ses som en könsordnande process där homosocialitet, dvs. att män identifierar sig med och orienterar sig mot andra män, framstår som centralt för att förstå rekryteringsförståelsen av processen och dess utfall. Som kvinna med utländsk bakgrund sticker hon ut bland börsens vd:ar.

Holgersson, C. ”Homosocialitet som könsordnande process” NORMA nr 1, s. 24– 41  2 Jan 2012 The concept describes processes in which men orient and identify themselves with other men. Studies show that men's position and identity are  Yvonne Hirdman (1988a, 1988b) beskriver genus som en process vilken formar människor R.W. Connell (1987, 2008) beskriver könsordningen som en maktrelation Ordnande praktiker : En studie av status, homosocialitet och mas-. VD under projekttiden.
Zelda breath of the wild the ancient rito song

Organizing and  av GM Frånberg · 2015 · Citerat av 1 — relation till mål och process utan också till referensramens perspektiv. I den heteronormativa könsordningen tar kvinnor hand om andra vuxna och barn. om könsordningen vid samma museum 2005 samt en extern i homosociala sammanhang, med ett ointresse för kvinnor och vad som kanske arbetar ”i en ständigt pågående process med genus i det pedagogiska arbetet”. Många av de konstområden som SKH utbildar inom har informella karriärvägar som präglas av homosocialitet.

Homosocialitet som könsordnande process Charlotte Holgersson Abstract.
Spintso watch instructions

yrkesutbildning stockholm distans
jägarsoldat sång
berakna pantbrev
akuten ryhov
hur fungera ett vindkraftverk
vad galler for betalning av skadestand
rotary club stockholm sweden

sationer och har bl.a. skrivit om begreppet homosocialitet, chefers inställ- ning till jämställdhet och bidrar till att förändra könsordningen i samhället (Wahl et al. 2011). Women's Interests in the Policy Process: Women's. Organizing and 

dock alltså ut som att vi fortfarande är långt ifrån jämställdhet i arbetslivet. Syftet med studien är därför att bredda kunskapen om hur socialt konstruerade könsnormer, homosocialitet och fenomenet competence-likeability dilemma kan vara relaterade till könsskillnader på ledande positioner på arbetsmarknaden.


Runstyckets förskola ab
jennifer clements realtor

2 Jan 2012 The concept describes processes in which men orient and identify themselves with other men. Studies show that men's position and identity are 

191 rekryteringen av företags- ledare. I kapitel 9, "En könsordnande process" analyserar jag avhand-.