Under de första två åren på programmet erbjuds du en bred baskunskap inom ekonomiområdet, där inslag av IT ingår som integrerade moment i flera kurser. Studiernas upplägg har formats för att ge dig en helhetsbild av att organisera, driva och utveckla en affärsverksamhet där det ställs krav på samverkan och samordning mellan olika

1549

Civilekonomprogrammet är en attraktiv utbildning som leder till en spännande och utmanande yrkeskarriär inom redovisning, Under de första två åren på programmet erbjuds du en bred baskunskap inom ekonomiområdet, där inslag av IT ingår som integrerade moment i flera kurser.

Under de första två åren på programmet erbjuds du en bred baskunskap inom ekonomiområdet, där inslag av IT ingår som integrerade moment i flera kurser. Studiernas upplägg har formats för att ge dig en helhetsbild av att organisera, driva och utveckla en affärsverksamhet där det ställs krav på samverkan och samordning mellan olika kompetensområden. Se hela listan på civilekonomerna.se Jag fastnade för just Civilekonomprogrammet då man läser och testar på olika kurser/ämnen i 2 år för att sedan välja inriktning, något som var perfekt när jag inte visste exakt vad jag ville bli. Det jag visste var att jobbmöjligheterna var många efter examen och att jag ville läsa ekonomi.

Vilka kurser ingår i civilekonomprogrammet

  1. Kliniskt resonemang
  2. Agresso

2. Programgemensamma kurser 950-1800 poäng Välj kurser som ska ingå i din examen ur programstrukturen på nästa sida. 2 § I bilagan till dessa föreskrifter anges vilka kurser enligt ämnesplaner som får ersätta kurser enligt kursplaner i kärnämnen och därmed får ingå i ett slutbetyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning. Övriga kurser enligt ämnesplaner vars kunskapsinnehåll till övervägande del har Hitta och anmäl dig till utbildningar på alla Sveriges högskolor och universitet. Du kan använda sökord och filtrera för att hitta dina utbildningar. Detta även om kursen inte ingår i den successiva fördjupningen för en examen vid Högskolan i Borås utan utgör ett stödämne till dessa.

2018-03-08

Idrottsspecialisering 2. Idrottsspecialisering 3. Tränings- och tävlingslära 3. Klassisk balett 1a.

Vilka kurser ingår i civilekonomprogrammet

Du läser kurser inom såväl företagsekonomi, nationalekonomi, statistik som rättsvetenskap Inom Civilekonomprogrammets logistikinriktning ingår en termins 

Fördjupningar inom Företagsekonomisk inriktning: Accounting 60 hp Entreprenurship 60 hp Finance 60 hp Management 60 hp Marketing 60 hp. Fördjupningar inom Nationalekonomisk inriktning Economics 60 hp. I varje fördjupningsalternativ ingår examensarbete 30 hp. Den schemalagda undervisningen varierar och i många kurser ingår seminarier och projektarbete.

ingå samtidigt. Därtill kan flera kurser inom moderna språk, på samma nivå, ingå (exempelvis MODFRA01 och MODSPA01). 1b eller 1a1+1a2 1a1 och 1a2 är två halvor av en hel 100-poängskurs (1b). 1b-kurser kan användas som obligatorisk kurs. Resterande poäng räknas som programgemensam kurs när sådan finns, annars som valfri kurs. Alla kurser avslutas med en muntlig examination som sker via Zoom.
Släpvagn reflex mörker

Se hela listan på civilekonomerna.se Jag fastnade för just Civilekonomprogrammet då man läser och testar på olika kurser/ämnen i 2 år för att sedan välja inriktning, något som var perfekt när jag inte visste exakt vad jag ville bli. Det jag visste var att jobbmöjligheterna var många efter examen och att jag ville läsa ekonomi. Hur tycker du detta program sticker ut?

Den schemalagda undervisningen varierar och i många kurser ingår seminarier och projektarbete.
Johan fredrik petersson

flexura duodenojejunalis перевод
apotek mälarsjukhuset öppettider
sundsvalls kulturskola personal
sms regensburg
deklaration handelsbolag 2021

Civilekonomprogrammet omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier, och leder till en civilekonomexamen på avancerad nivå. Programmet innehåller kurser på grundnivå motsvarande 180 högskolepoäng och kurser på avancerad nivå motsvarande 60 högskolepoäng. 2 UTBILDNINGENS MÅL

Välj kurs, ange kurskod och aktuell termin. Utbildningsplan finns under studieinfosidorna. Kurserna administreras via Lisam.


Capio asih dalens sjukhus
butikschef dollarstore sundsvall

Valbara kurser I termin 5 ingår en obligatorisk valbar kurs där studenten utifrån intresseinriktning fördjupar sig inom ett område relevant för sjuksköterskeprofessionen. Programmet erbjuder ett antal valbara kurser på svenska eller engelska som studenten kan ansöka till.

Civilekonomprogrammet är en yrkesutbildning med två inriktningar: Företagsekonomi och Nationalekonomi. Den företagsekonomiska inriktningen fokuserar på verklighetsnära företagsekonomiska problem som rör exempelvis bokslut, investeringsbeslut eller organisationsfrågor. Den schemalagda undervisningen varierar och i många kurser ingår seminarier och projektarbete. Det krävs att du deltar aktivt i kurserna som även omfattar självstudier. Utlandsstudier På civilekonomprogrammet finns möjlighet att förlägga en termin utomlands till ett universitet som har utbytesavtal med Karlstads universitet.