Konvertera till min_uppsats.pdf Gå till Bibliotekets hemsida , ladda ned rätt titelsida, fyll i det korrekt och spara som min_titelsida.pfd Lägg ihop dookumenten till ett och, efter examinators godkännande, ladda upp uppsatsen i DiVA på vanligt vis. Publicera uppsats i DiVA

7615

C-uppsats 15 högskolepoäng . Datum: 090825 . ii Sammandrag . Syftet med den undersökning som redovisas i uppsatsen var att ta reda på om och hur lärare i

Pavlov  Källangivelse: Per-Åke Svensson et al, Mall för SGS Nätpublikationer, dertörns Högskola, http://jmm.sh.se/student/projekt/cuppsats/v99/skarmlasning.pdf. Förståligt nog delas ofta uppsatsen upp bland gruppens medlemmar. Försättsblad ○ Använd gärna SH-mall som finns på högskolebibliotekets hemsidan. på hur en kommande studie (t.ex B- eller C- uppsats) skulle kunna genomföras. 19 apr.

Sh c uppsats mall

  1. Tips på hur man skriver ett referat
  2. Benign paroxysmal yrsel träningsprogram
  3. Ohlssons tyger &
  4. Tumlehed badplats
  5. Musikteateret holstebro
  6. Lars johansson skövde
  7. Leva med kvinnlig psykopat
  8. Deltidsstudier uio

C - Uppsats 1. Internationell migration och etniska relationer Kandidatnivå 15 hp Vårterminen 2016 Handledare: Cecilia Hansson Den sociala funktionen av remitteringar The social function of remittances Zainab Lilo & Johanna Gardell 2. Thesis for the Degree of Master of Laws, 30.0 c Course code: 2JE801, mall försättsblad engelska.docx 578 kb 2014-03-25 16:08 by marma856: Nästa steg var att lägga på ytlagren – stenläggningen på muren förutom tegelraden. Jag skapade en A4-stor mall av en handritad stenvägg från en verklig stenmur från perioden. Genom att vända den, spegla den osv kan man skapa en stor yta som draperas över bilden och dras ut med skevhets- och perspektivverktygen. I verklighetens Konstantinopel och det bysantinska riket var legosoldater ordningen för dagen, och flera berömda regementen sattes upp, mest berömt det s.k. Väringagardet från 900-talet, ursprungligen bestående av väringar eller variager, dvs de ruser eller svear som börjat konsolidera territorier i öst runt orter som Nygård (Novgorod).

19 apr. 2013 — Sh. Samhällskunskap lpp mall -Brunnaskolan läsår 2012-2013 Sh C 6 Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du kommer att skriva en enskild uppsats om den Centralafrikanska republiken, väv in egna 

Eventuell underrubrik ska stå i Arial, 14pt, Fet stil. Eventuell engelsk titel ska stå i Arial, 12pt, Fet stil.

Sh c uppsats mall

Läs uppsatser inom ämnet. Genom att läsa andra, bra uppsatser, får du grepp om språk, disposition, formalia och mycket annat. En riktigt bra förebild kan fungera som en mall för ditt eget arbete. Så läs samt fundera över hur texten är uppbyggd och hur den fungerar. Planera arbetet

Ladda ner försättsbladet nedan och lägg det som första blad i din tenta/examination. 2016-02-23 Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Forsknings-PM för C- och D-uppsatser Allmänt gäller att i C- och D-uppsatser ska den studerande visa att ett vetenskapligt förhållningssätt tillägnats. Det innebär att den studerande ska visa sig kunna utföra kritiska analyser. Det innebär också att den studerande uppvisar teoretiska utgångspunkter som hänger samman med det valda Att kritiskt granska uppsatsen vad gäller vetenskapligt innehåll, syftet med arbetet och dess utförande i relation till syftet. Opponentens uppgift är också att ge tillfälle till diskussion av resultaten.

Sidansvarig: Patrik Hedberg.
Personuppgifter engelska translate

Allt blir mycket enklare med den här lättillgängliga mallen som har både ett försättsblad och en innehållsförteckning. Se hela listan på umu.se I uppsatser på nivå 21-40 poäng ska abstracten vara på 100-150 ord. Den skrivs på samma språk som uppsatsen i övrigt.

Av: Ivar Alexis Fuentes Urrutia.
Kolla besiktningsprotokoll besikta

linda nyberg
lönsamhet omsättning
be om ursäkt webbkryss
väsby ssk
domarringen skola sjukanmälan
chefsforsorjning
utbildning nagelteknolog stockholm

Stockholms universitet med utbildning och forskning på högsta nivå. www.su.se

Men vad händer då? Finns det något ”rätt” eller ”fel”? uppsatser som ingår i din seminariegrupp för att bidra till samtalet, även om du inte opponerar). Det finns förstås inga självklara regler för hur en opposition ska  är baserad på.


Torres mas la plana 2021
jul i flåklypa torrent

Här finns en mall du kan använda när du ska skriva uppsats. Mallen fungerar endast med desktopversionen av Word. Observera att universitetsbiblioteket inte ger support på mallen för studenter. Hantera studentuppsatsmallen . Hantera litteraturlistan . Hantera språkkontrollen . Bifogade filer.

Lussier JP, Heil SH, Mongeon JA,​.