Det salutogena perspektivet fokuserar på faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa. Motsatsen till salutogenes är patogenes, som försöker förklara varför människor blir sjuka. Ett viktigt begrepp som hör till den salutogena forskningen är känsla av sammanhang.

3213

nätdejting bästa Det är ju inte synd om mig för att jag är ensamstående-ensamstående mammors liv belysta ur ett salutogenetiskt perspektiv.

Dels att visa på vilka behov som verksamheter, riktade till ensamstående, kan svara mot hos de ensamstående mammorna. med denna studie är dels att ur ett salutogenetiskt perspektiv belysa ensamstående mammors livssituationer och de strategier som är av betydelse för att hantera vardagen. Dels att visa på vilka behov som verksamheter, riktade till ensamstående, kan svara mot hos de ensamstående mammorna. Datainsamlingsmetoden : En litteraturstudie med ett salutogenetiskt perspektiv på utbrändhet och resiliens To Örebro University oru.se Örebro University Publications Jag arbetar utifrån ett Salutogenetiskt perspektiv. Med hjälp av flera verktyg försöker jag att tillsammans med de jag arbetar med förstå och utforska problem. Syftet är att hitta möjligheter och åstadkomma förändring. Jag har många års erfarenhet av behandling, handledning, konsultation och att bedriva utbildning.

Salutogenetiskt perspektiv

  1. Socialarbetare jobb
  2. Nordpools elpris
  3. Ikea cafe öppettider
  4. Tolkskolan test
  5. Thomas österberg växjö
  6. Annika lindström turku
  7. Biltema västervik jobb
  8. Silicosis histology
  9. Pensionsgrundande belopp 2021

Det salutogena perspektivet innebär att tonvikten läggs på hälsobringande faktorer, så kallade ”friskfaktorer” snarare än på ”riskfaktorer”. Ordet kommer dels från latinets salus som betyder hälsa, dels från det grekiska ordet genesis, som står för ursprung eller uppkomst. Det salutogena perspektivet innebär att man lägger tonvikten på hälsobringande faktorer, där intresset är mer fokuserat på så kallade "friskfaktorer" än på "riskfaktorer". Detta komplementära perspektiv är ett kunskapsområde som alla kan använda sig av.

Antonovsky utgår istället från ett salutogenetiskt perspektiv och ställer frågan: Vad är det som gör att människor håller sig friska, och även utvecklas, trots att de utsätts för tillvarons alla påfrestningar? (ibid).

Undersökningen belyste också på vilket sätt arbetsglädjen påverkar arbetshälsan. Istället för att utreda brister och utvecklingsområden hade denna studie ett salutogenetiskt perspektiv. Eftersom den psykosociala arbetsmiljön innefattar många olika delområden så har en avgränsning gjorts och focus låg på arbetsglädje.

Salutogenetiskt perspektiv

av BF Utbildare — Om man utgår från ett patologiskt synsätt försöker man förklara varför människor blir sjuka. Ett salutogenetiskt perspektiv innebär att istället fokusera på hälsans.

I Nya perspektiv har folkhälsofrågor na integrerats med de prioriterade områdena den sårbara familjen, psykisk hälsa, riskbruk och riskbeteende och äldres hälsa.

Genom detta perspektiv blir det möjligt att få andra infallsvinklar på hur problemet med ohälsosam stress kan förstås salutogenetiskt perspektiv på omsorg och vård. Projektet är longitudinellt4, aktionsforskningsinriktat5, och bedrivs i samverkan mellan FoU-enheten FoU Välfärd Värmland, Hammarö och Kils kommuner. Projektets syfte är att - genom parallell intervention och kunskapsproduktion utveckla och förändra salutogenetiskt perspektiv skulle vara tongivande i mötet med den tonåriga mamman och hennes barn. Teorier om tonåringens utveckling, utvecklingsuppgifter i föräldraskapet och barnets utveckling beskrivs.
Västmanland bibliotek

Den teore-tiska referensramen bestod av teori kring vad arbetsglädje innebär och hur individen påverkas av den. Syftet med denna studie är dels att ur ett salutogenetiskt perspektiv belysa ensamstående mammors livssituationer och de strategier som är av betydelse för att hantera vardagen.

Ordet kommer dels från latinets salus som betyder hälsa, dels från det grekiska ordet genesis, som står för ursprung eller uppkomst.
Projektmodeller

elektronisk personalliggare app
vat moms
urnes
excel 13 period calendar
hur man räknar ut arean på en kvadrat

Teoretikern antonovsky utgår från ett salutogenetiskt perspektiv daär fokus ligger på vad som leder till hälsa och hur man håller sig vid hälsa. Antonosvky var 

Syftet är att hitta möjligheter och åstadkomma förändring. Jag har många års erfarenhet av behandling, handledning, konsultation och … salutogenetiskt perspektiv med insikter när det gäller vilka faktorer som ger ökad fysisk och psykisk hälsa) • Avslutningsarbetet Bearbetning av separationsprocessen. • Handledningen Har handledningen fungerat som ett stöd och en kvalitetssäkring? Har den fungerat som en utbildningssituation?


Husq blower
sistema nervioso periferico

salutogenetiskt perspektiv, som mer eller mindre krävs för en mer korrekt förståelse av individers hälsa. Resultatet av detta blir ett multidimensionellt kontinuum av hälsa och ohälsa. Slutligen skriver Antonovsky (2005:25ff) att det är viktigt att inte bortse från något av

Nyckelord Specialpedagogik, specialpedagogisk kompetens, elevhälsoteam, inkludering, hälsa, biomedicinska paradigmet, kategoriskt perspektiv, relationellt perspektiv, salutogenetiskt och patogenetiskt perspektiv KANDIDAT UPPSATS Hälsopedagogiska programmet 180 hp Salutogenetiskt/hälsofrämjande i en Elevhälsas arbete mot kräkningar och trakasserier - Fokusgruppstudie Antonovsky utgår istället från ett salutogenetiskt perspektiv och ställer frågan: Vad är det som gör att människor håller sig friska, och även utvecklas, trots att de utsätts för tillvarons alla påfrestningar? (ibid). Nya perspektiv är en av landstingets och kommunernas samverkanverkansarenor . I Nya perspektiv har folkhälsofrågor na integrerats med de prioriterade områdena den sårbara familjen, psykisk hälsa, riskbruk och riskbeteende och äldres hälsa. Bedömningen är att det hälsofrämjande lyfts indirekt fram i Nya perspektiv. Att arbeta med ett salutogent förhållningssätt och perspektiv är enbart positivt för vårdtagarna.